Tìm kiếm sản phẩm..

Chính sách hoàn tiền - hoàn hàng

Chính sách hoàn tiền

Tiệm Chay rất tiếc khi đã không thể hoàn thành đơn hàng của khách hàng. Khách hàng có thể yên tâm về số tiền đã thanh toán. Tiệm Chay sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục hoàn tiền trong khả năng của mình qua PayPal hoặc tiền mặt trực tiếp nếu quý khách sử dụng tiền mặt để thanh toán.

 

Chính sách hoàn trả hàng

Ngay tại thời điểm tài xế bàn giao sản phẩm cho khách hàng, khách hàng vui lòng tiến hành đồng kiểm tra sản phẩm với tài xế.

Trường hợp sản phẩm không đúng hoặc sản phẩm bị hư hại, khách hàng có quyền từ chối nhận sản phẩm.

Nếu tài xế không đồng ý nhận lại sản phẩm, khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0704142468 để được hỗ trợ ngay.

Vậy, tất cả thức ăn và đồ uống bán trên Tiệm Chay sẽ không được hoàn lại khi khách hàng đã nhận và đã đồng ý nhận sản phẩm từ phía tài xế.