Tìm kiếm sản phẩm..

Hủy bỏ đặt hàng

Hủy bỏ đặt hàng

Khách hàng được quyền chủ động hủy đơn hàng trên ứng dụng đối với trường hợp đơn hàng chưa có tài xế nhận giao hàng.

Khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0704142468 để hủy đơn hàng với các trường hợp: Đơn hàng đã có tài xế nhận giao hàng.

Đơn hàng sẽ được trả về cửa hàng nếu nhân viên giao hàng không liên lạc được với Khách hàng tại thời điểm giao hàng (tối đa 3 cuộc gọi)

Với trường hợp Đã giao đơn hàng đến địa chỉ yêu cầu, tuy nhiên không liên hệ được người nhận trong vòng 30 phút kể từ tài xế trả hàng về cửa hàng:

Đơn thanh toán COD: Đơn hàng sẽ được hủy và hủy bỏ việc tích điểm cho đơn hàng này (nếu có)

Đơn đã thanh toán Online: Không hoàn tiền, Tiệm Chay sẽ lưu giữ đơn hàng và chỉ hỗ trợ giao lại đơn hàng trong ngày cho khách hàng (Tiệm Chay chưa thể đảm bảo về chất lượng sản phẩm nếu thời gian giao hàng hơn 30 phút)

Tiệm Chay sẽ có toàn quyền không thực hiện đặt hàng của khách hàng trong các trường hợp sau:

Địa chỉ được chọn nằm ngoài khu vực giao hàng được cung cấp trên ứng dụng;

Không liên lạc được với khách hàng qua điện thoại vào thời điểm xác nhận đặt hàng;

Không thực hiện được đơn hàng của khách hàng do thiếu thông tin, chỉ dẫn hoặc ủy quyền từ khách hàng tại thời điểm giao hàng;

Không có sẵn tất cả các mặt hàng khách hàng đặt mua tại thời điểm đặt hàng.