Tìm kiếm sản phẩm..

Khoảng cách giao hàng

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, Tiệm Chay chỉ hỗ trợ giao hàng trong phạm vi 3km từ địa chỉ cửa hàng gần nhất đến địa điểm khách hàng yêu cầu (khoảng cách tính theo đường bộ).

Tiệm Chay có quyền từ chối yêu cầu giao hàng ngoài phạm vi 3km. Trong một vài trường hợp ngoại lệ, Tiệm Chay có thể hỗ trợ giao hàng với khoảng cách tối đa là 4km khi nhận được thỏa thuận giữa phía tài xế và khách hàng (Tiệm Chay hiện chưa đảm bảo về chất lượng sản phẩm tốt nhất cho các đơn hàng có khoảng cách giao hàng xa hơn 4km, khách hàng vui lòng cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm)