Tìm kiếm sản phẩm..

Thời gian giao hàng

Khung giờ giao hàng: 7h00 - 11h30

Khung giờ khách hàng nhận hàng: 7:30 - 12h00

Thời gian bộ phận Giao hàng tận nơi hỗ trợ: 7:00 - 12:00

(*) Ngoài khung giờ dự kiến như trên, khung giờ giao hàng có thể thay đổi theo thời gian hoạt động của cửa hàng.

Tất cả đơn hàng đặt ngoài khung giờ giao hàng sẽ được tự động chuyển sang khung giờ giao hàng tiếp theo (sớm nhất 7h30 ngày tiếp theo).

Đối với đơn hàng Giao ngay, Tiệm Chay giao hàng trong vòng 30 phút từ khi xác nhận đơn hàng.

Đối với đơn hàng Hẹn giờ, Tiệm Chay giao hàng trong vòng 30 phút kể từ thời gian hẹn giờ được chọn.

Đối với các khu vực hơn 4km có xác nhận đồng ý của khách hàng về thời gian giao hàng hơn 30 phút, và đồng thuận về việc có thể không đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất.