Tìm kiếm sản phẩm..

Thay đổi thông tin đặt hàng

Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác ngay khi hoàn tất đặt hàng trên tại Tiemchay.com

Tiệm Chay chỉ chấp nhận thay đổi thông tin trên đơn hàng bao gồm: địa chỉ giao hàng, sản phẩm trong giỏ hàng, thông tin người nhận, thời gian giao nhận trước bước Thực hiện đơn hàng trên ứng dụng.

Tùy thuộc từng trường hợp có thể hỗ trợ khách hàng sau khi kiểm tra với cửa hàng thực hiện đơn hàng và đơn vị vận chuyển, Tiệm Chay sẽ liên hệ thông tin cho khách hàng hoặc có quyền từ chối hỗ trợ.